รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0460
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0460/2546
  ผู้บริจาค     สำนักงานอธิการบดี
  วันที่บริจาค     4 ก.พ. 46  
  รายการ     ของที่ระลึกรูปเรือใบ (CRAFA ARTICLE – CHINA)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0460.docclose windows.