รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0045
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-4
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 44  
  รายการ     สูจิบัตรการประชุมทางวิชาการ เกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6 30 ม.ค. – 5 ก.พ. 2510  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     25-100/0045.docclose windows.