รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0444
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0444/2546
  ผู้บริจาค     นายสกล สุวรรณสิทธิ์
  วันที่บริจาค     2 ก.พ. 46  
  รายการ     หัวเข็มขัด ปี พ.ศ. 2496 (บางเขน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.