รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0443
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0443/2546
  ผู้บริจาค     นางอรวรรณ วงษ์วานิช
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลุกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ รางวัลชนะเลิศคะแนนรวม การแข่งขันว่ายน้ำเยาวชน ราชนาวี – ปตท.  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.