รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0442
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0442/2546
  ผู้บริจาค     นางอรวรรณ วงษ์วานิช
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     ถ้วยรางวัลชนะเลิศทีมชาย การแข่งขั้นชิงชนะเลิศว่ายน้ำประเภททีมแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 30 พฤษภาคม 2535  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.