รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0441
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0441/2546
  ผู้บริจาค     นางอรวรรณ วงษ์วานิช
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     ถ้วยรางวัลพระราชทาน การแข่งขันว่ายน้ำชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ครั้งที่ 7 วันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 ณ สระว่ายน้ำโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา ชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุด ได้แก่ สโมสรจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.