รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0440
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0440/2546
  ผู้บริจาค     นางอรวรรณ วงษ์วานิช
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     ถ้วยรางวัลพระราชทาน จากพลเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร พระราชทานเพื่อเป็นเกียรติยิ่งแก่ทีมชนะเลิศคะแนนรวม ในการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชนสมัครเล่นระดับสโมสรทั่วประเทศ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.