รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0439
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0439/2546
  ผู้บริจาค     นางอรวรรณ วงษ์วานิช
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     ถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเป็นรางวัล แด่ สโมสรจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ทีมชนะเลิศการแข่งขันว่ายน้ำเยาวชน ณ สโมสรโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา 8-9 พฤศจิกายน 2540  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.