รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0437
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0437/2546
  ผู้บริจาค     นางอรวรรณ วงษ์วานิช
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     ถ้วยรางวัล 14 th SEA AGE GROUP INTER CLUB SWIMMING CHAMPIONSHIP FOR SAYA SAMAKKI CHALLENGE CUP. BANGKOK APRIL 3-5,1987 WINNER  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.