รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0436
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0436/2546
  ผู้บริจาค     นายศิริ ชมชาญ
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2521-2545 (ปกไม้สัก)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.