รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0402
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     3 กษ 2534
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     เอกสารแนะนำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มก.  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     401-500/0402.docclose windows.