รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0399
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     8-8
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ THAILAND NATIONAL CORN AND SORGHUM PROGRAM 1975 ANNUAL REPORT  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.