รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0391
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-42
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     วารสารข่าวสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมก. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 มีนาคม 2540  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0391.docclose windows.