รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0390
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     4-2539
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     ธ ทรงเป็นร่มเกล้าชาวเกษตร พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 25-26 ก.ค. 2539  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0390.docclose windows.