รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0386
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     4-2530
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2529  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.