รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0383
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     9-44
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     สูจิบัตร 44 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2 ก.พ. 30  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.