รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0382
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     9-39
  ผู้บริจาค     ผศ.สมศักดิ์ วิราพร
  วันที่บริจาค     31 ม.ค. 46  
  รายการ     สูจิบัตร เกษตรศาสตร์ 39 ปี 1 ก.พ. 2525  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.