รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0380
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     1 อก 2525
  ผู้บริจาค     นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
  วันที่บริจาค     30 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือทำเนียบรุ่นเล่มแรกของคณะอุตสาหกรรมเกษตร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0380.docclose windows.