รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0373
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-37
  ผู้บริจาค     นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
  วันที่บริจาค     30 ม.ค. 46  
  รายการ     สมุดจดบันทึกคณะประมง  
  จำนวน     3  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.