รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0368
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0368/2546
  ผู้บริจาค     นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
  วันที่บริจาค     30 ม.ค. 46  
  รายการ     เหรียญรางวัลกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2 (ว่ายน้ำ)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0368.docclose windows.