รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0367
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0367/2546
  ผู้บริจาค     นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
  วันที่บริจาค     30 ม.ค. 46  
  รายการ     เหรียญทอง (2) เหรีญเงิน (1) เหรียญทองแดง (1) รางวัลกีฬาทางน้ำ การแข่งขันกีฬาภายใน มก. 2516  
  จำนวน     4  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.