รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0366
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0366/2546
  ผู้บริจาค     นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
  วันที่บริจาค     30 ม.ค. 46  
  รายการ     เหรียญเงิน รางวัลกีฬาทางน้ำ การแข่งขันกีฬาภายใน 2515  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.