รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0365
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0365/546
  ผู้บริจาค     นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
  วันที่บริจาค     30 ม.ค. 46  
  รายการ     เหรียญทอง รางวัลกีฬาทางน้ำ การแข่งขันกีฬาภายใน มก. 2515  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.