รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0358
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0358/2546
  ผู้บริจาค     ศ.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 46  
  รายการ     สิ่งประดิษฐ์ชุดที่ 2 ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน (ชนิดน้ำยาเดี่ยวเบอร์ 4) Soil pH Test Kit  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0358.docclose windows.