รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0356
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0356/2546
  ผู้บริจาค     คุณณิศรา ปรีชานนท์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 46  
  รายการ     เสื้อทีม SOFTBALL มก. ปี 2518-2519 (ยุคทองของ SOFTBALL)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0356.docclose windows.