รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0350
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0350/2546
  ผู้บริจาค     นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 46  
  รายการ     กระเป๋าเสื้อ ปักเครื่องหมายพระพิรุณทรงนาค  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0350.docclose windows.