รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0035
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ -1
  ผู้บริจาค     นางธีรนุต ร่มโพธิ์ภักดิ์ , นายประยงค์ ประยูรหงษ์ (คุณพ่อ)
  วันที่บริจาค     11 ธ.ค. 44  
  รายการ     ภาพถ่ายคุณประยงค์ ประยูรหงษ์ KU 4  
  จำนวน     2  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.