รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0349
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0349/2546
  ผู้บริจาค     นางรัชฎาภรณ์ กิตติวรเชฏฐ์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 46  
  รายการ     กระเป๋าเสื้อกีฬา (กีฬาทางน้ำ 2515)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0349.docclose windows.