รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0348
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0348/2546
  ผู้บริจาค     นายพฤทธิ์ คัมภีร์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 46  
  รายการ     เนคไทนิสิตชายปี 1 2540  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0348.docclose windows.