รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0347
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0347/2546
  ผู้บริจาค     นายพฤทธิ์ คัมภีร์
  วันที่บริจาค     29 ม.ค. 46  
  รายการ     หัวเข็มขัดนิสิตชาย 2540 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.