รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0346
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     5 มน 2519
  ผู้บริจาค     ศ.วิจิตร อาวะกุล
  วันที่บริจาค     28 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสืออนุสรณ์ครบรอบ 25 ปี สโมสรดนตรีสากล มก.  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0346.docclose windows.