รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0344
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     11-41
  ผู้บริจาค     ศ.วิจิตร อาวะกุล
  วันที่บริจาค     28 ม.ค. 46  
  รายการ     ข่าวสาร ส.มก. ฉบับต้อนรับนิสิตใหม่ (รุ่นที่ 31)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0344.docclose windows.