รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0341
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-53
  ผู้บริจาค     ศ.วิจิตร อาวะกุล
  วันที่บริจาค     28 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายสัมมนาทางการบริหารของอาจารย์ – ข้าราชการ มก. ครั้งที่ 2 (2517)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.