รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0340
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     14-5
  ผู้บริจาค     ศ.วิจิตร อาวะกุล
  วันที่บริจาค     28 ม.ค. 46  
  รายการ     ใบปริญญาบัตรกสิกรรมและสัตวบาลบัณฑิต ของนายวิจิตร อาวะกุล ณ วันที่ 7 เมษายน 2503  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0340.docclose windows.