รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0338
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-36
  ผู้บริจาค     นายพฤทธิ์ คัมภีร์
  วันที่บริจาค     27 ม.ค. 46  
  รายการ     บัตรยืนยันการติดต่อ QSL CARD ของชมรมวิทยุสมัครเล่น มก. ชุดแรก จัดพิมพ์ในปี 2540 เพื่อเป็นที่ระลึกในงานวันเกษตรแห่งชาติ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0338.docclose windows.