รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0337
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-35
  ผู้บริจาค     นายพฤทธิ์ คัมภีร์
  วันที่บริจาค     27 ม.ค. 46  
  รายการ     สำเนาเรื่อง ขอ CALL SIGN พิเศษเนื่องในงานวันเกษตรแห่งชาติ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0337.docclose windows.