รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0336
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-52
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     27 ม.ค. 46  
  รายการ     พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (โปสเตอร์)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.