รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0334
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     1 2524 รุ่น 37
  ผู้บริจาค     นายฐิติศักดิ์ คณาวุฒิกุล
  วันที่บริจาค     27 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือเธอ...ชีวิต...ความหวังของผู้คน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0334.docclose windows.