รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0332
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     1-2528 รุ่น 41
  ผู้บริจาค     นายฐิติศักดิ์ คณาวุฒิกุล
  วันที่บริจาค     27 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ ขณะที่...ยังมีเวลา  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0332.docclose windows.