รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0330
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-36
  ผู้บริจาค     นายฐิติศักดิ์ คณาวุฒิกุล
  วันที่บริจาค     27 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือช่อนนทรี  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0330.docclose windows.