รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0326
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-32
  ผู้บริจาค     นายฐิติศักดิ์ คณาวุฒิกุล
  วันที่บริจาค     27 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือสู่แดน...ดิน เกษตรศาสตร์ คือ ศาสตร์แห่งแผ่นดิน  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0326.docclose windows.