รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0325
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     9-56
  ผู้บริจาค     นายฐิติศักดิ์ คณาวุฒิกุล
  วันที่บริจาค     27 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือครบรอบปีที่ 56 แห่งการสถาปนา มก. (2 ก.พ. 42)  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0325.docclose windows.