รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0321
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     7-61
  ผู้บริจาค     นายฐิติศักดิ์ คณาวุฒิกุล
  วันที่บริจาค     27 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ CHEER KU 61  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.