รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0314
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-90
  ผู้บริจาค     อาจารย์วิทวัส บัวจันทร์
  วันที่บริจาค     24 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือ ชีวิตและงาน ศ.คุณชวนชม จันทระเปารยะ  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.