รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0312
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-29
  ผู้บริจาค     อาจารย์วิทวัส บัวจันทร์
  วันที่บริจาค     24 ม.ค. 46  
  รายการ     สูจิบัตร 22 ปี เกษตรกำแพงแสน เนื่องในโอกาส ครบรอบ 22 ปี วันคล้ายวันสถาปนา มก. กพส. 12 พ.ย. 44  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0312.docclose windows.