รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0310
  ประเภท     สิ่งของ
  หมายเลขทะเบียน     หปว 0310/2546
  ผู้บริจาค     คุณวราภรณ์ มานะตระกูล
  วันที่บริจาค     24 ม.ค. 46  
  รายการ     พวงกุญแจ SEC 6 คณะเกษตร KU 51  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0310.docclose windows.