รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0307
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     12-26
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     24 ม.ค. 46  
  รายการ     หนังสือพิธีทรงเททองหล่อพระพุทธชินสีห์ ประจำ มก. และเกษตรกลาง บางเขน 15 มิ.ย. 37  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0307.docclose windows.