รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0305
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-34
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     24 ม.ค. 46  
  รายการ     เอกสารพระชินสีห์ ญสส อนุสรณ์ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 50 พรรษา และครบ 50 ปี มก.  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0305.docclose windows.