รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0304
  ประเภท     หนังสือ/เอกสาร
  หมายเลขทะเบียน     13-33
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     24 ม.ค. 46  
  รายการ     เอกสารพุทธเกษตร ดินแดนแห่งผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานแล้ว  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม     301-400/0304.docclose windows.