รายละเอียดวัตถุหอประวัติ
หอประวัติมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์

  รหัส     0303
  ประเภท     รูปภาพ
  หมายเลขทะเบียน     ภ-49
  ผู้บริจาค     คุณเสริมสุข ลิ่วลม
  วันที่บริจาค     24 ม.ค. 46  
  รายการ     ภาพถ่ายจำลองพุทธเกษตร  
  จำนวน     1  
  รูปภาพ    
  รายละเอียดเพิ่มเติม    close windows.